Korstnapühkimine  üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises.
Kutsetunnistus nr.  161667
Hinnakiri

Teostatavad tööd

Ühik

Hind (€)

1  Korstna puhastamine

tk

20

2  Viimalõõri puhastamine

jm

5

3  Ahju puhastamine

tk

15

4  Pliidi puhastamine

tk

7

5  Soemüüri puhastamine

tk

8

6  Kamina puhastamine

tk

10

7  Saunakerise puhastamine

tk

15

8 Keskkütte katla puhastamine

tk

20

9  Kaminasüdamiku puhastamine

tk

15

10 Ummistuse likvideerimine

h

30

11 Puhastusava tegemine

tk

35

12 Tahmaluugi paigaldamine/vahetamine (lisandub luugi hind)

tk

10

13 Redeli rent

tk

10

14 Kütteseadme kontroll

tk

5

15 Väljakutse tasu

tk

5

16 Miinimum tasu

tk

35

17Põlemisjääkide utiliseerimine 30 l

tk

5