Planeerides oma koju küttekollet, oleks mõistlik oma plaanidesse juba varakult pühendada ka pottsepp, sest muidu võib juhtuda, et uhke silikaatpitsiga korsten, mille naabrimees "kiirelt üles viskas" ja millesse Te pelletikamina või bullerjani ühendasite, hakkab lagunema juba esimesel kütteperioodil.
Kutsetunnistusega pottsepp oskab arvutada välja Teie elamise soojavajaduse, annab nõu Teile sobivate küttekollete ja nendega sobivate korstende osas.
Kui küttekolle on ära tüüdanud, aga muidu tehniliselt korras, siis võib-olla oleks lahendus krohvimine, värvimine või plaatimine?
Kui küttekoldes ei ole tõmmet, siis on tõenäoliseks põhjuseks puuduolevad puhastusluugid, mis on küttekolde toimimiseks hädavajalikud.

Ka liiga hea tõmme ei ole hea.Mida madalam on temperatuur õues,seda kiirem on gaaside liikumine,ehk tõmme,korstnas.Tänu sellele tõuseb koldes temperatuur ja gaasid liiguvad veelgi kiiremini.Liiga kiiresti liikuvad gaasid ei jõua anda endas kantavat energiat üle lõõriseintele vaid viivad selle korstnasse,kus tõmme kiireneb veelgi.Kogu see õhk,mis läbi kütteseadme korstna kaudu välja tõmmatakse tuleb sellest samast ruumist,mida tahetakse soojaks kütta.Selle olukorra vältimiseks tuleks paigaldada tõmbemoderaator.Tõmbe suurenedes klapp avaneb,lastes korstnasse lisaõhku ja tänu sellele on tõmme ühtlane ning väheneb tuntavalt küttekulu.Olenevalt kütmissagedusest tasub tõmbemoderaator ennast ära juba esimesel kütteperioodil.